– Възрастни –

Солна стая - възрастни

1 посещение
45 минути
Услугата е за посетители над 12 год.

Солна стая - възрастни

5 посещения
45 минути
Услугата е за посетители над 12 год.
1 посещение: 14,60 лв.

Солна стая - възрастни

10 посещения
45 минути
Услугата е за посетители над 12 год.
1 посещение: 10 лв.

Солна стая - възрастни

• 15 посещения
• 45 минути
• Услугата е за посетители над 12 год.
1 посещение: 8,13 лв.