– Възрастни –

Солна стая - възрастни

1 посещение
40 минути
Услугата е за посетители над 12 год.

Солна стая - възрастни

5 посещения
40 минути
Услугата е за посетители над 12 год.
1 посещение: 16 лв.

Солна стая - възрастни

10 посещения
40 минути
Услугата е за посетители над 12 год.
1 посещение: 14.50 лв.

Солна стая - възрастни

• 15 посещения
• 40 минути
• Услугата е за посетители над 12 год.
1 посещение: 13 лв.

– Пенсионери и хора с увреждания –

Солна стая - пенсионери и хора с увреждания

1 посещение
45 минути
Услугата е за пенсионери и хора с увреждания.

Солна стая - пенсионери и хора с увреждания

5 посещения
45 минути
Услугата е за пенсионери и хора с увреждания.
1 посещение: 10 лв.

Солна стая - пенсионери и хора с увреждания

10 посещения
• 45 минути
• Услугата е за пенсионери и хора с увреждания.
1 посещение: 8 лв.

Солна стая - пенсионери и хора с увреждания

• 15 посещения
• 45 минути
• Услугата е за пенсионери и хора с увреждания.
1 посещение: 7 лв.

* Всички цени са с ДДС